Klager & indberetningeR

Klager og indberetninger

Hvis du ønsker at indberette bivirkninger ved medicin, kan det gøres hos Lægemiddelstyrelsen via følgende link: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker/

Hvis du ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Hvis du ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken, kan anmeldelse ske til Patienterstatningen via følgende link: http://pebl.dk/da/soeg-erstatning

Hvis du ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige behandling, kan det gøres hos Styrelsen for Patientklager via følgende link: https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/

Hvis du ønsker at klage over klinikkens serviceniveau, kan du rette henvendelse til Region Hovedstaden via følgende link:
https://www.regionh.dk/selvbetjening/Sider/klage-over-behandling-eller-service-hos-praktiserende-laege–speciallaege-og-andre-behandlere.aspx